Twentelaan 26 7609 RE Almelo

Simon van Baaren

In alle rust is onze vader, opa en opa-opa, op de leeftijd van 85 jaar, heengegaan naar onze Hemelse Vader.

Informatie
  • Geboortedatum: 15/08/1935
  • Overlijdensdatum: 04/03/2021
  • Aantal Reacties: 13
Gif van een kaarsje

Laat je naam achter


Er zijn 4 kaarsjes aangestoken.

Deze mensen hebben een kaarsje aangestoken

4 KAARSJES

PCOB Almelo

Jurrien Witvoet

Alien Vos

Reacties (13)

Voeg een bericht toe
Marja en Rijk Lubberts
Titel

Condoleance

Bericht

Beste kinderen en kleinkinderen van Simon van Baaren, Hierbij willen we jullie veel sterkte toewensen met het verlies van jullie vader, schoonvader en opa. Ook bidden we jullie veel kracht toe in de komende tijd

Jan Nijmeijer, secretaris PCOB Almelo
Titel

Overlijden Simon van Baaren

Bericht

Namens de PCOB Almelo willen wij jullie als kinderen en kleinkinderen, onze oprechte deelneming betuigen met het heengaan van jullie geliefde Vader en Opa. Wij wisten niet dat hij was overleden. In het volgende Senioren Journaal zal zijn naam worden vermeld. PCOB Almelo.

Titel

Deelneming

Bericht

Beste familie van Baaren, gecondoleerd. We wensen jullie veel sterkte met het verlies van jullie vader & opa. Warme groet, firma Gröbe

Rudi en Ada Niekolaas
Titel

Beste familie

Bericht

Gecondoleerd met het verlies van jullie (schoon)vader en opa. Wanneer zoals nu, allebei ouders zijn overleden, ontstaat er een leegte, het ’thuiskomen’ gevoel is weg. In het bijzonder voor Jitske en Frans, die de meeste zorg op zich hadden genomen. Fijn om te weten dat het overlijden van jullie vader geen eindstation is, maar een eeuwig leven met Hem! We hadden een feestje van tante Jo (van oom Tonko) Ze was jarig en ging met pensioen. Oom Simon en tante Mattje zaten bij ons aan tafel. We hadden een uitgebreid etentje. Diverse schalen met allerlei lekkers. Op één van die schalen lag een mooie rood/oranje kreeft in het midden met diverse garnituren rondom. Hans, Rudi en oom Simon hadden het over de mooie kreeft. Oom Simon had, zoals hij zei, al eerder kreeft gegeten. Hans en Rudi waren in die tijd nog onwetend hoe zo’n kreeft smaakte, laat staan hoe hij gegeten diende te worden. Daarentegen zei oom Simon dat hij dat wel wist. Waarop hij de kreeft pakte en een poot afbrak en er een stukje van at. Het had bepaald niet de mooie kleur zoals aan de buitenkant, maar wisten wij veel…… Oom Simon zei verder niets. Een tijdje later kwam er een ober voorbij en oom Simon zei, dat de kreeft toch niet de smaak had, die hij verwachtte. Waarop de ober zei: Daar heb je toch niet van gegeten!? De kreeft dient als decoratie! Je had het gezicht moeten zien van oom Simon….. Waarop Hans en Rudi smakelijk lachten!

Alle-Jan en Ervina van der Veen
Titel

Herinnering

Bericht

Beste familie, daar ging de deur weer open. Langzaam schuifelend met rollator kwam Simon binnen. Vaak gevolgd door Frans en /of Jitske of Maartje. Hij was toe aan een kopje koffie. Vaak zei hij: “doe me er nog maar één! Soms kwam hij alleen. Even een wandelingetje maken van de Henri Dunantstraat naar Moccaffè. Daar even bijkomen met een kopje koffie. We zullen onze “vaste klant” missen. Familie, gecondoleerd met dit verlies en sterkte gewenst.

Titel

Beste familie

Bericht

Wij herinneren ons Simons’ hulpvaardigheid en interesse in de ander. Voor Frans en Jitske stond hij altijd klaar om te helpen met velerlei klussen. Ook dat karakteristieke glimlachje dat altijd om zijn mond speelde zullen we ons blijven herinneren. Hij was van de partij bij elke verjaardag. Ja, Simon hield van gezelligheid. Ongetwijfeld zullen jullie dankbaar zijn voor het voorbeeld dat Simon heeft gegeven als het gaat om te leven in vertrouwen op de leiding van onze Heer. We wensen jullie sterkte bij het verwerken van het verlies en de troostvolle nabijheid van de Heer om de draad van het leven weer op te pakken en nu zonder jullie vader.

Titel

Herinneringen aan de dinsdagavond (repetitieavond ACM) met Simon

Bericht

Beste kinderen van Simon, Het zal midden augustus 1991 geweest zijn dat ik als net aangesteld koster van de Exoduskapel in de Albert Cuypstraat kennis heb gemaakt met Simon. In de pauze van een van de eerste repetities van het ACM bood Simon aan mij te assisteren in de pauze met o.a. het ontkroonkurken van de flesjes met frisdrank enz. Zo werd hij ‘flessentrekker’ zoals hij grappend door mede-koorleden al gauw genoemd werd. Jarenlang is hij zo echt tot de laatste repetitie in maart vorig jaar mijn trouwe hulp in de pauzes van het ACM geweest. Vrijwel alle repetities was hij aanwezig, bijna 30 jaar lang dus… Na het uitserveren van de consumpties volgde eerst steevast het tellen door Simon van de omzet en becommentarieerden wij die met ‘zo, een mooie avond’ of ‘nou, het was weer hard voor weinig vanavond Simon…’. Daarna gauw al het vaatwerk in de vaatwasser, dan nog snel een sigaretje en dan weer naar de repetitie. Na invoering van de euro in 2002 werd het ook een sport om de nieuwste mooie euro-munten eruit te zoeken en om te ruilen voor minder fraaie. Gisteravond was ik vanwege de corona-lockdown voor het eerst weer een avond in De Schouw, zo rond 18.45 uur als gebruikelijk op de dinsdagavond. Ik miste Simon die normaliter meteen zou beginnen met het zetten van de eerste kan koffie. Deze mooie herinneringen zullen mij altijd bijblijven. Jurrien Witvoet – koster Grote Kerk / De Schouw te Almelo.

Peter en Rita van Hoof
Titel

Herinneringen.....

Bericht

Lieve familie van Baaren, We hebben Simon en Mattie leren kennen als leden van het thuisfront comité, toen Frans en Jitske met Mercy Ships op weg waren. Simon was altijd rustig en vriendelijk en liep niet met zijn mening te koop. Maar hij had uit liefde voor hen altijd het beste met ze voor. Ik herinner me dat hij later bij Frans en Jitske logeerde en dan wandelde hij op donderdag met zijn rollator naar de markt en als hij toevallig Samina trof dan gingen ze samen koffie drinken bij Moccafe en genoten dan beiden zichtbaar van gezelschap en wat lekkers, waar Simon altijd op trakteerde. Geniet van de mooie herinneringen! Gods zegen.

Jan Krul en Marion Bakker
Titel

Deelneming

Bericht

Beste familie van Baaren,
Bedankt voor de rouwkaart die jullie ons stuurden. Als schoonouders van Simon (junior) kennen wij opa Simon van de verjaardagen bij Simon en Sarah. Hij was er altijd en wij hebben hem leren kennen als een rustige bescheiden man. Wat een troost te weten dat hij wist waar hij naar toe ging. Nu jullie hem moeten missen, wensen wij jullie als kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Annie en Arie van Rijn
Titel

Deelneming

Bericht

Voor de kinderen en kleinkinderen van Simon, Allereerst willen we jullie condoleren met het verlies van jullie vader en opa. Fijn om te weten dat hij nu Thuis is, dat geeft troost in het verdriet en gemis. Hij leefde dicht bij God en voelde zich verbonden met Gods volk Israel. Hij ging ook graag naar de mannenbijbelgroep en de jaarlijkse mannendag in Wezep. We zullen hem missen. We wensen jullie allen Gods zegen en nabijheid toe

Titel

Deelneming

Bericht

Beste familie, Ik ken heer van Baaren vanuit de huisartsenpraktijk waar ik werk en kwam regelmatig bij hem op bezoek. Ik heb hem leren kennen als een heel aardige, lieve en gastvrije man. Ik wil jullie via deze digitale weg condoleren bij het overlijden van jullie vader en opa. Heel veel sterkte en kracht toegewenst. Warme groet, Alien Vos

Marijke en Gerard Wiltink
Titel

Beste familie Van Baaren,

Bericht

Allereerst bedankt voor de rouwkaart die we ontvingen. Daarin lees ik het verzoek om een persoonlijke herinnering aan Simon met jullie te willen delen. Tijdens een bezoekje na het overlijden van Mattie vertelt hij mij dat het geloof een kracht in hem is geworden. Hij zei het ongeveer zo: “Eerst kreeg ik via Mattie veel mee, maar nu lijkt het wel of ze aan de Here God gevraagd heeft om mij ook geloofskracht te geven en die ontvang ik op het gebed. Iedere morgen begin ik de dag met de vraag om hulp en kracht en ervaar ik tot mijn blijdschap en verwondering dat ik die – nog steeds – ontvang!” Wat vind ik het mooi om zo met hem (jullie vader/opa) over de grote daden van God te hebben mogen spreken.
Sterkte gewenst bij dit verlies en dankbaarheid voor wie hij was en is.

Wim en Lidy van Zwol
Titel

Deelneming

Bericht

Beste kinderen van Simon van Baaren, Ik ken van jullie alleen Jack goed. De anderen zal ik ontmoet hebben bij de begrafenis van moeder Mattie, maar dat is alweer een tijd geleden. Mijn vouw Lidy en ik willen jullie onze deelneming betuigen bij het heengaan uit dit aardse leven van vader Simon. Als ik met Simon sprak was er altijd wel een delen van onze hemelse toekomst. Dat was eerder ook wel zo met Mattie. Wat is het fijn te lezen dat Simon wist waar hij heenging wanneer hij stierf. Hij is nu bij Jezus in het Paradijs (Lucas 23 vers 43), daarvan mogen jullie overtuigd zijn en dat melden jullie terecht op de rouwbrief. We zullen de dienst a.s. donderdag volgen via internet. Helaas kan vanwege de coronabeperkingen geen fysieke ontmoeting plaatsvinden. We bidden jullie Gods zegen en kracht toe bij de dankdienst, de begrafenis en verder bij het verwerken van het afscheid van Simon. De HEERE zegene en behoede jullie.
Tenslotte danken we jullie voor de gestuurde rouwkaart met die prachtige foto en psalm 121, we waren ermee verrast.

Stuur reactie

Annuleren

Annuleren

Annuleren
Annuleren